Chính sách giao hàng

Banhsinhnhat.com giao hàng theo thời gian yêu cầu của khách hàng. Trong một vài trường hợp bất khả kháng, thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn thỏa thuận:

  • Nhân viên của chúng tôi không thể liên hệ với khách hàng để xác nhận đơn hàng
  • Địa chỉ giao hàng khách cung cấp không chính xác hoặc cần thời gian để được chỉ dẫn